Atlyginimo skaičiuoklė 2024 metams


Atlyginimo skaičiuoklė suderinta su teisės aktų pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2024 m. sausio 1 d.

Skaičiuoklę patikrino audito įmonė UAB "Tezaurus auditas".

4.8 (39978 įvertinimai)
Atlyginimas neatskaičius mokesčių (ant popieriaus):0.00
Gyventojų pajamų mokestis (tarifas 20%, pritaikytas NPD 0.00):0.00
Darbuotojo soc. draudimo įmoka (tarifas 19.5%):0.00
Mokėtinas atlyginimas atskaičius mokesčius (į rankas):0.00
Darbdavio soc. draudimo įmoka (tarifas 1.77%):0.00
Darbo vietos kaina (darbdavio išlaidos):0.00
Sodrai mokėtina suma, įmokos kodas 252 (Sodros sąskaitos):0.00
Mokesčių inspekcijai mokėtina suma, įmokos kodas 1311 (VMI sąskaitos):0.00

Atlyginimo skaičiuoklė


Atlyginimo skaičiuoklė - tai internetinė programa, skirta algos sumai po mokesčių (į rankas / neto) arba sumai prieš mokesčius (ant popieriaus / bruto) apskaičiuoti. Įvedus sumą ant popieriaus, apskaičiuojama suma į rankas. Įvedus sumą į rankas, apskaičiuojama suma ant popieriaus. Skaičiuoklė taip pat suskaičiuoja darbo vietos kainą (darbdavio išlaidas), esant nurodytoms darbo užmokesčio sumoms bei parodo, kokia bus atlyginimo suma prieš ir kokia po mokesčių.


Atlyginimo skaičiuoklė apskaičiuoja pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumas. Skaičiuoklėje pateikiamos nuorodos į Valstybinio socialinio fondo valdybos (Sodrai) bei Valstybinei mokesčių inspekcijos puslapius, kuriuose nurodytos sąskaitos apskaičiuotų mokesčių sumokėjimui.


Atlyginimo į rankas/ant popieriaus skaičiavimas


Skaičiuoklėje įvedamas vienas iš trijų laukų. Kitų dviejų laukų reikšmės apskaičiuojamos automatiškai.

  • Atlyginimas ant popieriaus - darbo sutartyje nurodyta arba priskaičiuota alga neatėmus mokesčių.
  • Atlyginimas į rankas - algos suma, mokėtina darbuotojui atėmus gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas.
  • Darbo vietos kaina - darbdavio išlaidų suma, kurią darbdavys turi išleisti tam, kad galėtų išmokėti atlyginimo į rankas lauke nurodytą sumą.

Skaičiuoklės nustatymai


Skaičiuoklėje nurodomi skaičiavimo parametrai, kurių reikšmės priklauso nuo darbuotojo ir darbdavio.

  • Neapmokestinamas pajamų dydis - taikomas tuo atveju, jeigu darbuotojas darbdaviui pateikia prašymą jį taikyti. Nepateikus prašymo, reikalinga rinktis reikšmę "Netaikomas". Riboto darbingumo atveju atlyginimo skaičiuoklėje nurodomas darbingumo lygis.
  • Papildomas pensijos kaupimas - nurodoma, ar darbuotojas kaupia papildomai pensijos daliai, ar nekaupia, ar kaupia palaipsniui.
  • Sutarties tipas - nurodoma, ar sutartis terminuota, ar neterminuota (be nustatytos galiojimo pabaigos datos).
  • Darbdavio tipas - uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų bei kitų privačių darbdavių atveju nurodomas, kad tai privatus darbdavys.
  • Darbdavio grupės - dauguma darbdavio priklauso I grupei, todėl skaičiuoklėje paprastai bus parenkama ši grupė. Kitoms grupėms darbdavys priskiriamas jeigu yra įvykę nelaimingų atsitikimų.
  • Metai - parenkami metai, kurių atlyginimas yra skaičiuojamas. Kiekvienais metais mokesčių tarifai ir skaičiavimo tvarka skiriasi.

Atlyginimo skaičiuoklė neatsižvelgia į papildomas socialinio draudimo įmokas, kurias reikalinga sumokėti, jeigu darbuotojui mokamas atlyginimas yra mažesnis nei minimali mėnesinio alga ir darbuotojas nedirba kitoje darbovietėje ar nėra draustas kitu būdu.


NPD (neapmokestinamojo pajamų dydžio) skaičiavimas


Atlyginimo skaičiuoklė taip pat apskaičiuoja taikomą NPD (neapmokestinamąjį pajamų dydį). NPD taikomas ir dalis pajamų neapmokestinama tik tuo atveju, jeigu darbuotojas pateikia prašymą darbdaviui jį taikyti. Prašymą galima pateikti tik vienoje darbovietėje. Skaičiuojant atlyginimą taikoma NPD suma priklauso nuo darbuotojo darbingumo lygio.


Jeigu darbuotojo darbingumas - 0-25 proc., tuomet taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis yra fiksuota suma, kuri 2024 metais lygi 1127 EUR per mėnesį. Jeigu darbingumo lygis - 30-55 proc, tuomet taikoma NPD suma 2024 metais yra 1057 EUR per mėnesį. Kai pajamos viršija 2167 EUR taikoma NPD suma apskaičiuojama pagal formulę: NPD = 400 – 0,18 x (mėnesio pajamos, t.y. 642). Kitais atvejais taikoma NPD suma apskaičiuojama pagal formulę: NPD = 747 – 0,5 x (mėnesio pajamos, t.y. 924). Formulėje pajamos yra su darbo santykiais susijusios pajamos, t.y. atlyginimas. 924 EUR yra minimalioji mėnesinės alga, galiojusi einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną.


LinkedInFacebookYouTube

Kiek sumokame mokesčių nuo atlyginimo?


Mokesčių apskaičiavimo, išskaitymo ir sumokėjimo prievolė tenka darbdaviui. Papildomai darbdavys turi apskaičiuoti ir sumokėti socialinio draudimo mokestį, taikomą darbdaviams.


2024 m. skaičiuoklėje naudojami mokesčių tarifai pateikti lentelėje:


Gyventojų pajamų mokestis20%
Darbuotojo socialinio draudimo įmokos19,5%
Darbuotojo kaupimas papildomam pensijų draudimui3%
Darbdavio socialinio draudimo įmokos1,77%

Faktinis apmokestinimo procentas yra 40,6% (netaikant NPD ir nekaupiant papildomai pensijai, t.y. iš 100 EUR darbdavio skirto atlyginimui, 40,6 EUR tenka mokesčiams sumokėti, o darbuotojo atlyginimui - 59,4 EUR.

Atlyginimo skaičiuoklė